بایگانی دسته: Pascal

مثلث خیام-پاسکال

مثلثی که از روابط بسط نیوتن استفاده کرده و ارایش منظمی از اعداد را  به وجود می آورد.در این پست تاریخچه این مثلث+پروژه آن در زبان پاسکال و توضیح عملکرد برنامه بررسی می شود. 

 

PascalsTriangle   مثلث خیام


ادامه‌ی خواندن