بایگانی ماهیانه: مارس 2018

ارتباط

همه با به واسطه محیط و شرایطی که در اون بزرگ شدیم، به ساختار متفاوتی از وزن نورون‌های مغز رسیدیم و همین امر باعث شده تا نسبت به هم متفاوت ببینیم، فکر کنیم و باشیم. البته نمیشه تاثیر خود فرد رو در شکل‌گیری این تفاوت نادیده گرفت. بنظرم من تفکر یکی از عواملیه که میتونه این وزن‌ها رو تغییر بده. در هر صورت این تفاوت یکی از عوامل بوجود اومدن و تکامل ارتباط بوده. بدین صورت که ما برای قرار دادن فرد در زاویه دید ذهنی خومون سعی در ارتباط کردیم. از تغییر در قیافه (ساده‌ترین حرکات صورت مثل اخم یا خندیدن) تا تکلم و … .

ادامه‌ی خواندن