بایگانی ماهیانه: اکتبر 2016

فصل دوم : حیات ساده

گیاه

زمانی روی زمین، هنوز اکسیژن کافی برای شکل گرفتن حیات گونه‌هایی مثل ما وجود نداشت. گیاهان با عمل فوتوسنتز خودشون گازها و دی اکسید کربن جو زمین رو به اکسیژن تبدیل کردن تا حیات به اینجا برسه.

ادامه‌ی خواندن